(044) 221-96-93

Підготовка рішень та інвестиційна оцінка

Вивчення можливостей і доцільності реалізації заходів щодо ресурсо- та енергозбереження в співвідношенні з інвестуванням для підвищення показників ефективності підприємства.

В результаті проведеного аналізу, підприємство отримує від банальних рекомендацій, які не вимагають фінансових вкладень, до конкретних рішень з можливими етапами реалізації та терміном повернення інвестицій.

Впровадження ресурсоефективної системи на виробничому підприємстві дозволяє:

  • підвищити ефективність виробництва в сучасних ринкових умовах;
  • знизити споживання енергоресурсів і використання сировини;
  • знизити вплив виробництва на навколишнє середовище;
  • наблизитися до міжнародних стандартів якості виробничих процесів та продукції;
  • підвищити рівень довіри населення і влади;
  • поліпшити свій імідж;
  • підвищити конкурентоспроможність на вітчизняному і зарубіжних ринках.